מפה זו מציגה את השימוש הפוליטי שנעשה באתרים
ארכיאולוגיים ובאתרי תיירות באגן ההיסטורי של
ירושלים.
לחיצה על האתרים במפה הפוליטית תציג מידע על
הארגונים והרשויות הפועלים באותו אתר.
לחיצה על תקופה היסטורית שעל ציר הזמן תציג מפה
היסטורית ובה מידע על האתרים הארכיאולוגיים מתקופה
זו ותראה כיצד ולאן התפתחה העיר בכל תקופה.
תוך כדי שיטוט במפה תוכלו ללמוד מצד אחד על עושרה
של העיר וההיסטוריה שלה.מהצד השני תוכלו להכיר את
הארגונים והכלים בהם משתמשת מדינת ישראל
כדי ליצור רשת של אתרי תיירות המצמצמים את הנרטיב
של העיר מעיר שלוש הדתות לעיר יהודית.